Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Chén (Nhật-Hàn)

Chén/ Tô Vuông

A5405
148 gr
13.7 * 13.7 * 4.7 cm
Cái
Chén (Nhật-Hàn)