Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Đĩa Tròn Trơn

A7009
345 gr
Ø23 * 2.3 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)