Sản Phẩm > Đĩa (Nhật-Hàn)

Dĩa Vuông Lõm

A1105 YYY
A1105 YYY: 12.8 * 12.8 * 3.4, 125 gr
A1106 YYY: 15.5 * 15.5 * 3.8, 175 gr
A1107 YYY: 18 * 18 * 4.5, 293 gr
A1108 YYY: 20 * 20 * 5, 336 gr
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)