Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Đĩa Vuông Trơn

A3312 CCC
745 gr
30 * 30 * 3.5 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)