Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Đĩa Chữ Nhật

A5614
480 gr
35 * 23.5 * 3.3 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)