Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Đĩa Chữ Nhật

A5612
370 gr
31 * 20.5 * 2.7 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)