Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Tô (Nhà Hàng)

Tô Kiểu 9

AS1509
495 gr
21.8 * 21.8 * 7.7 cm
Cái
Tô (Nhà Hàng)