Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Lá Sen Cạn

A2708
A2708 : 21.5 * 20 * 3 ; 226gr
A2711 : 27 * 26 * 5 ; 405gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)