Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Phú Quý

Tô Bèo Phú Quý

AS116,AS117,AS118,AS119
AS116 : 15.9 * 15.9 * 6, 93 gr
AS117 : 18 * 18 * 5, 126 gr
AS118 : 20.4 * 20.4 * 5.5, 184 gr
AS119 : 22.2 * 22.2 * 6, 215 gr
Cái
Phú Quý