Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Phú Quý

Thố Nồi Phú Quý

A777AB
A777AB : 19 * 19 * 7.2, 381 gr
A778AB : 23 * 23 * 7.2, 497 gr
Cái
Phú Quý