Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Phú Quý

Dĩa Cạn Xoắn

A606,...,A610,A612
A606 : 15.4 * 15.4 * 1.8, 83 gr
A607 : 18 * 18 * 2, 105 gr
A608 : 20.5 * 20.5 * 2.2, 140 gr
A609 : 23 * 23 * 2.3, 170 gr
A610 : 25.5 * 25.5 * 2.2, 195 gr
A612 : 30.5 * 30.5 * 2.3, 318 gr
Cái
Phú Quý