Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Dĩa Chữ Nhật

3009AA
300 gr
36 * 13.5 * 4 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)