Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Cúc Hương

Xuồng Lớn Cúc Hương

H214,H216
H214 : 32.5 * 21.5 * 6.3, 27 gr
H216 : 35 * 24 * 7.3, 343 gr
Cái
Cúc Hương