Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Xoài Đại Ngọc Diệp

A012
318 gr
36 * 25.5 * 2.2 cm
Cái
Ngọc Diệp