Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Muỗng Canh Cúc Quỳnh

A002,A016,A15a,A202
A002 : 14 * 4.5 * 1.5, 21 gr
A016 : 21.6 * 6.7 * 1.7, 29 gr
A15a : 21.5 * 6.6 * 2.5, 44 gr
A202 : 20.9 * 6.5 * 1.5, 34 gr
Cái
Cúc Quỳnh