Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Tô Bèo Cúc Quỳnh

AS116,...,AS119
AS116 : 15.9 * 15.9 * 6, 93 gr
AS117 : 18 * 18 * 5, 126 gr
AS118 : 20.4 * 20.4 * 5.5, 184 gr
AS119 : 22.2 * 22.2 * 6, 215 gr
Cái
Cúc Quỳnh