Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Tô Sâu Xoắn Cúc Quỳnh

AS106,...,AS109
AS106 : 16 * 16 * 4.5, 107 gr
AS107 : 18 * 18 * 5, 136 gr
AS108 : 20.4 * 20.4 * 5.5, 168 gr
AS109 : 22.2 * 22.2 * 6, 210 gr
Cái
Cúc Quỳnh