Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Xoài Xoắn Cúc Quỳnh

A2010,A2012
A2010 : 25.3 * 18.8 * 1, 152 gr
A2012 : 30.5 * 22.5 * 1.2, 219 gr
Cái
Cúc Quỳnh