Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Tô Ốc Xoắn Cúc Quỳnh

A806,A807,A808,A809
A806 : 15.5 * 15.5 * 6.5, 143 gr
A807 : 17.8 * 17.8 * 7.2, 183 gr
A808 : 20.8 * 20.8 * 8.2, 252 gr
A809 : 23 * 23 * 9, 356 gr
Cái
Cúc Quỳnh