Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Thố Nồi Cúc Quỳnh

A777AB,A778AB
A777AB : 19*19*7.2, 381 gr
A778AB : 23 * 23 * 7.2, 497 gr
Cái
Cúc Quỳnh