Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Dĩa Cạn Xoắn Cúc Quỳnh

A605,...,A608,A609,A610
A605 : 12.7 * 12.7 * 1.4, 57 gr
A606 : 15.4 * 15.4 * 1.8, 83 gr
A607 : 18 * 18 * 2, 105 gr
A608 : 20.5 * 20.5 * 2.2, 140 gr
A609 : 23 * 23 * 2.3, 170 gr
A610 : 25.5 * 25.5 * 2.2, 193 gr
Cái
Cúc Quỳnh