Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Chén Cơm Xoắn Cúc Quỳnh

A999,A222,A4045
A999 : 11.5 * 11.5 * 5.5, 102 gr
A222 : 9 * 9 * 5, 56 gr
A4045 : 11.4 * 11.4 * 5.7, 66 gr
Cái
Cúc Quỳnh