Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Cúc Quỳnh

Chén Chấm Tròn Cúc Quỳnh

A306,A110,A101,A307,AD10,AD02
A306 : 9 * 9 * 3.5, 39 gr
A110 : 7.6 * 7.6 * 2.2, 20 gr
A101: 9 * 9 * 2.2, 27 gr
A307: 9 * 9 * 2.7, 28 gr
AD10: 9.8 * 9.8 * 2, 36 gr
AD02 : 10.1 * 7.9 * 2, 28 gr
Cái
Cúc Quỳnh