Sản Phẩm > Chén (Nhà Hàng)

Chén

A4065
141 gr
11.5 * 11.5 * 5.8 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)