Sản Phẩm > Chén (Nhà Hàng)

Chén Súp

A4045
66 gr
11.4 * 11.4 * 5.7 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)