Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Chén Cơm Xoắn

A999
102 gr
11.5 * 11.5 * 5.5 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)