Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Chén (Nhà Hàng)

Chén Chè Tròn

A222
56 gr
9 * 9 * 5 cm
Cái
Chén (Nhà Hàng)