Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Tường Vi

Tô Ảo Nhỏ Tường Vi

B6,B7,B8
B6:15.2 * 15.2 * 4.3, 107 gr
B7:18.5 * 18.5 * 5, 148 gr
B8:20.3 * 20.3 * 5.7, 210 gr
Cái
Tường Vi