Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Tường Vi

Dĩa Sâu Dày Tường Vi

A5207,A5208,A5209,A5210
A5207: 17.6 * 17.6 * 2.9, 103 gr
A5208: 20.1 * 20.1 * 3.2, 170 gr
A5209: 22.7 * 22.7 * 3.4, 185 gr
A5210: 25.3 * 25.3 * 3.5, 238 gr
Cái
Tường Vi