Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Tường Vi

Dĩa Cạn Dày Tường Vi

A5006,..,A5009,A5010,A5111
A5006: 15.4 * 15.4 * 1.8, 80 gr
A5007: 18 * 18 * 2, 115 gr
A5008: 20.5 * 20.5 * 1.9, 156 gr
A5009: 23 * 23 * 2.3, 205 gr
A5010: 25.5 * 25.5 * 2.2, 224 gr
A5111: 27.4 * 27.4 * 2.4, 221 gr
Cái
Tường Vi