Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Tường Vi

Xoài Trơn Dày Tường Vi

A1412,A1414
A1412 : 30.5 * 22.5 * 2, 270 gr
A1414 : 35.7 * 26.5 * 2.5, 410 gr
Cái
Tường Vi