Sản Phẩm > Bàn Tiệc Quí Phái > Tường Vi

Tô Bèo Trơn Tường Vi

A406,A407,A408,A409,A410
A406: 15.2 * 15.2 * 5.3, 113 gr
A407: 17.5 * 17.5 * 6, 186 gr
A408: 20.3 * 20.3 * 7, 280 gr
A409: 22.8 * 22.8 * 7.8, 385 gr
A410: 25.4 * 25.4 * 8.8, 405 gr
Cái
Tường Vi