Sản Phẩm > Phong Cách Tây Âu > Violet

Dĩa Vuông Violet

A6610,A6612,A6614
A6610: 25.5 * 22.4 * 4, 296 gr
A6612: 30.8 * 27 * 4.4, 510 gr
A6614: 35.5 * 31 * 4.8, 625 gr
Cái
Violet