Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Tô Sâu Xoắn Ngọc Diệp

AS106,...,AS109
AS106: 16 * 16 * 4.5, 107 gr
AS107: 18 * 18 * 5, 136 gr
AS108: 20.4 * 20.4 * 5.5, 168 gr
AS109: 22.2 * 22.2 * 6, 210 gr
Cái
Ngọc Diệp