Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Dĩa Vuông Ngọc Diệp

A6208,A6209,A6210,A6211
A6208: 20.4 * 20.4 * 2.1, 141 gr
A6209: 23 * 23 * 2.2, 195 gr
A6210: 22.5 * 22.5 * 2.5, 266 gr
A6211: 28 * 28 * 2.5, 300 gr
Cái
Ngọc Diệp