Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Dĩa Xoài Xoắn Ngọc Diệp

A2010,A2012
A2010: 25.3 * 18.8 * 1, 152 gr
A2012: 30.5 * 22.5 * 1.2, 219 gr
Cái
Ngọc Diệp