Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Thố Nồi Ngọc Diệp

A777AB,A778AB
A777AB: 19 * 19 * 7.2 cm, Weight 381 gr
A778AB: 23 * 23 * 7.2 cm, Weight 497 gr
Cái
Ngọc Diệp