Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Dĩa Cạn Xoắn Ngọc Diệp

A606,...,A610,A612
A606: 15.4 * 15.4 * 1.8, 83 gr
A607: 18 * 18 * 2, 105 gr
A608: 20.5 * 20.5 * 2.2, 140 gr
A609: 23 * 23 * 2.3, 170 gr
A610: 25.5 * 25.5 * 2.2, 193 gr
A612: 30.5 * 30.5 * 2.3, 318 gr
Cái
Ngọc Diệp