Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Tô Mì Ngọc Diệp

A416AB,A417AB
A416AB: 17.5 * 17.5 * 11.3, 283 gr
A417AB: 15.5 * 15.5 * 10.5, 217 gr
Cái
Ngọc Diệp