Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Dĩa Ảo Ngọc Diệp

A138,A139,A141
A138 : 16.5 * 16.5 * 3.3, 100 gr
A139 : 19.2 * 19.2 * 3.8, 130 gr
A141 : 35.5 * 35.5 * 4.6, 197 gr
Cái
Ngọc Diệp