Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Ngọc Diệp

Muỗng Canh Ngọc Diệp

A002
21 gr
14 * 4.5 * 1.5 cm
Cái
Ngọc Diệp