Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Khác (Nhật-Hàn)

Tô Tròn

A815,A816,A817,A818
A815 : Ø11 * 5.8, 89 gr
A816 : Ø14.3 * 7, 141 gr
A817 : Ø17 * 8.2, 245 gr
A818 : Ø20 * 9, 355 gr
A819 : Ø23 *10, 465 gr
Cái
Khác (Nhật-Hàn)