Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Khác (Nhà Hàng)

Thố Vuông

AB8AB,AB9AB,AB10AB
AB8AB : 19.2 * 15.2 * 10, 259 gr
AB9AB : 21.5 * 17.3 * 11, 392 gr
AB10AB: 23.8 * 19.5 * 12.5, 503 gr
Cái
Khác (Nhà Hàng)