Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Khác (Nhật-Hàn)

Khay Chữ Nhật

A3006,A3008 AA
A3006m : 20.7 * 14.3 * 2.8, 193 gr
A3007m : 26 * 9.8 * 2, 165 gr
Cái
Khác (Nhật-Hàn)