Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Khác (Nhật-Hàn)

Tô Sọc 2 Màu

A3108,A3110
A3108 : 19.5 * 19.5 * 7.7, 278 gr
A3109 : 22.7 * 22.7 * 8.3, 478 gr
A3110 : 25.5 * 25.5 * 9.2, 605 gr
Cái
Khác (Nhật-Hàn)