Sản Phẩm > Phong Cách Nhật-Hàn > Đĩa (Nhật-Hàn)

Dĩa Hình Lá 14,5"

A7015
416 gr
36.7 * 15.8 cm
Cái
Đĩa (Nhật-Hàn)