Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Đỏ Đen

Dĩa sâu xoắn

A506;A507;A508;A509;A510
A506:15.8*15.8*3cm A507:18*18*3.3cm A508:20.5*20.5*3.7cm A509:23*23*3.8cm A510:25.5*25.5*4cm
Cái
Đỏ Đen