Sản Phẩm > P. Cách Đông Phương > Đỏ Đen

Dĩa cạn xoắn

A606;A607;A608;A609;A610
A606:15.4*15.4*1.8cm A607:18*18*2cm A608:20.5*20.5*2.2cm A609:23*23*2.3cm A610:25.5*25.5*2.2cm
Cái
Đỏ Đen