Sản Phẩm > Chén Dĩa Nhà Hàng > Đĩa (Nhà Hàng)

Dĩa Chữ Vuông

A6610,A6612,A6614
A6610 : 25.3 * 22 * 3.8; 355gr
A6612 : 30.8 * 27 * 4.4; 580gr
A6614 : 35.5 * 31 * 4.8; 750gr
Cái
Đĩa (Nhà Hàng)